9 de nov. 2010

99. DIGITAL DIALECTS


Per jugar i aprendre llengua amb 6 llengües romàniques: portuguès, espanyol, català, francès, italià, romanès. S'hi treballen les frases bàsiques, els números, vocabulari bàsic, els noms dels animals, dels colors, de la roba, de les construccions, i dels fruits i vegetals.