13 de set. 2009

41. ROMANIA MINOR

Projecte sobre les llengües romàniques minoritzades amb informació sobre llur localització geogràfica, llurs dialectes, llur situació actual, una petita gramàtica de cada llengua, textos literaris, etc. L'Institut d'Estudis Romànics «Romania Minor» és una entitat d'àmbit europeu, amb caràcter científic i acadèmic, a nivell universitari, que té com a objectius principals la promoció, l'estudi i la difusió de les llengües romàniques minoritàries, tot i que també promou l'estudi de les llengües romàniques en general dins el camps de la lingüística i de la literatura.