13 de set. 2009

40. LÈXICS PANLLATINS

Grup de quatre lèxics que es poden consultar per separat o conjuntament. La cerca es fa introduint un terme en una de les llengües romàniques o en anglès. El resultat és una fitxa amb els equivalents del terme en totes les altres llengües. En el cas de l’anglès, el francès, el castellà i el portuguès, inclou variants geogràfiques.

Llengües: anglès, català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès, romanès