17 d’oct. 2009

81. OMNIGLOT


Pàgina que treballa amb nombrosíssimes llengües d'arreu i, per tant, amb totes les romàniques principals incloses algunes de menors: