19 de set. 2009

56. TALK NOW

Col·leció CD-Rom per a més de 100 llengües per aprendre frases bàsiques, els noms dels colors, números, el menjar, el temps, etc. Material d'autoaprenentatge, que també pot ser indicat per elaborar activitats i exercicis d'intercomprensió i transferència ja que la introducció d'una llengua es pot fer des de qualsevol de les altres,entre les quals les 6 principals llengües romàniques. Cada tema està estructurat amb una pràctica de vocabulari, de conversa, joc fàcil i joc difícil i permet imprimir el diccionari il·lustrat.