15 de set. 2009

53. CAFEBABEL


Trencant les barreres creades pels mitjans de comunicació nacionals, www.cafebabel.com és el primer webzine de les seves característiques. Publicat en set llengües –anglès, francès, espanyol, alemany, polonès, italià i català–, proposa un tractament de l’actualitat europea des d’una perspectiva transnacional. Podem trobar-hi articles en català, espanyol, francès i italià.