15 de set. 2009

47. LINGUAMUNDI


Linguamundi és un projecte de diccionari de les llengües del món, que té la finalitat de recollir, des de diverses fonts, una informació bàsica sobre la diversitat lingüística del planeta.

El diccionari permet fer una cerca pel nom de la llengua, per la família lingüística, pel país on es parla i pel nombre de parlants. A més dels noms de les llengües, el diccionari inclou els noms dels dialectes, amb els diferents glotònims per a cada cas, així com amb diverses formes ortogràfiques emprades. El glotònim principal que apareix per a cada llengua o dialecte és el corresponent a la llengua catalana, ja sigui amb una denominació consolidada o bé com a proposta nostra de denominació.