2 d’oct. 2009

68. LOGOS DICTIONARY

Diccionari multilingüe compilat per contribució publica, i per això està en constant creixement. Abasta nombrosíssimes llengües, entre les quals la gran majoria de llengües i dialectes romànics. Cada mot va acompanyat pel corresponent dibuix.

Logos DictionaryEl web inclou altres recursos molt interessants, com ara el Diccionari dels infants, una col·lecció de contes i faules en diverses llengües (5 llengües romàniques), i la Logos Library, amb textos d'una granquantitat de llengües.