20 d’ag. 2009

8. EUROCOMROM

Materials on line del projecte dels professors de la Universitat de Frankfurt, Horst G. Klein i Tilbert Stegman, que es complementa amb els projectes EuroComSlav i EuroComGerm. S'hi desenvolupa la metodologia de la transferència lingüística entre llengües d'una mateixa família a partir de set nivells de treball, coneguts amb el nom dels 7 sedassos.
L'adaptació al català ha anat a càrrec dels professors de la UPF, Esteve Clua i Pilar Estelrich, col·laboradors de l'edició catalana: EuroComRom-Els set sedassos. Aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament, Saker Verlag, Aachen 2003. Incorpora unes miniguies molt interessants amb la descripció gramatical de cadascuna de les llengïes, incloent-hi l'aranès.